O nás

Jezdecká sportovní stáj Tandem Karlovy Vary byla založena dne 26. 2. 2003 jako sdružení osob registrací na Ministerstvu vnitra. Zakládajícím členem byla paní Jana „Mukina“ Mukenšnáblová, která v současné době působí jako předseda JSS Tandem K. Vary a náš hlavní cvičitel. Paní Mukenšnáblová rovněž poskytla zázemí svých stájí a ostatních prostor pro možnost činnosti jezdeckého klubu. Od roku 2014 působíme jako spolek.

Jsme organizováni v rámci ČJF (České jezdecké federace) Karlovarská oblast pod klubovým číslem MK 0066 a dále členem ČSTV (Českého svazu tělesné výchovy) pod organizačním číslem 3403180.

JSS Tandem K. Vary působí v oblasti poskytování tělovýchovných služeb v oblasti jezdectví a chovu koní. Naší prioritou je zpřístupnit tento sport široké veřejnosti na úrovni „hobby“ i „ofi“. Věnujeme se především dětem a mládeži formou jezdeckého kroužku, sportovní činnosti a v závodní oblasti parkurovému skákání a všestrannosti.

Jezdecká a sportovní stáj Tandem Karlovy Vary nabízí:

» výcvik jezdců a koní
» ustájení koní
» přepravu koní
» agroturistiku
» pořádání jezdeckých závodůRosnické military a Rosnické derby
» příměstské tábory pro děti a mládež
» členství v naší jezdecké sportovní stáji