Členství

Členem Jezdecké sportovní stáje Tandem Karlovy Vary se může stát každý, kdo o členství a působení zde projeví zájem a to jako člen řádný s možností zařazení se do pravidelného jezdeckého výcviku, či pouze jako člen mimořádný, a to bez rozdílu věku.
Podmínkou přijetí za člena je vyplnění přihlášky (u nezletilých se souhlasem zákonného zástupce).
Každý uchazeč o členství je seznámen se stanovami JSS Tandem a s ceníkem úhrad s tímto spojených, a souhlasí s nimi.


Stanovy JSS Tandem Karlovy VaryKE STAŽENÍ ZDE

Přihláška JSS Tandem Karlovy VaryKE STAŽENÍ ZDE

Zápisné – ceník úhrad (jednorázový poplatek)
žáci, studeniti, důchodci atd. 100 Kč

ostatní 200 Kč

platnost sazebníku od 1.8.2010

Poplatek je splatný v den odevzdání členské přihlášky.

Členské příspěvky – ceník úhrad (roční poplatek)
žáci, studeniti, důchodci atd. 300 Kč

ostatní 600 Kč

platnost sazebníku od 1.8.2010

Součástí členského příspěvku je úrazové pojištění.
Poplatky jsou splatné do 31.1. daného roku, nebo v den podání přihlášky v poměrné částce.

Klubové příspěvky jsou placeny mimořádnými členy kdykoliv v průběhu daného roku, jejich výše je určena po vzájemné dohodě a je projevem svobodné vůle tehoto člena.

Roční poplatek za členství v ČJF, jehož výši určuje ČJF, si platí každý člen sám a to prostřednictvím JSS Tandem do 31.1. daného roku, nově vstupující kdykoliv v průběhu roku

Roční poplatek za licenci jezdce, funkcionáře a koně, jehož výši určuje ČJF, si platí každý člen sám a to prostřednictvím JSS Tandem do 31.1. daného roku.

Každý jednotlivec, který je sám a nebo jeho kůň příslušný JSS Tandem pouze licencí (nemá zde koně ustájeného a ani není účastníkem výcviku), se podílí procentuálně na poplatku za licenci subjektu.

Poplatky za Zkoušky základního výcviku, školení a následné cvičitelské zkoušky atd. si hradí každý jednotlivec sám, prostřednictvím JSS Tandem.

Náklady spojené se startem koně na závodech (doprava, ustájení, startovné) si hradí každý sám, prostřednictvím JSS Tandem.