Videostřípky
 
Jana Plachá, Rosnické derby, 5. 4. 2014 
Rosnické military, soutěže „Hobby mini“ a „Hobby ZK“, 27. 8. 2011 
vystoupení “Cirkus Tandem” – skákání v maskách, Děpoltovice 22. 8. 2010