Videostřípky


Rosnicé military 2019 PROMO
Jana Plachá, Rosnické derby, 5. 4. 2014
Soustředění Jana Plachá a Hazzel – listopad 2013
Rosnické military, soutěže „Hobby mini“ a „Hobby ZK“, 27. 8. 2011
Vystoupení “Cirkus Tandem” – skákání v maskách, Děpoltovice 22. 8. 2010