Veřejný trénink, Rosnice, 25. září 2010

V sobotu 25. září 2010 jsme využili možnosti veřejného tréninku v sousední stáji v Rosnicích a potrénovat drezůru i parkur jsme vyslali devět dvojic.

V drezúře „Z1“ jsme obsadili:

5. místo: Jana Plachá – Beauty Princess
6. místo: Radka Bubová – Kerland
8. místo: Dominika Divišová – Morgan

V parkuru „ZM“ (90 cm) získala:

5. místo: Radka Bubová – Kerland (0 tr.b. + 0 tr.b. roz.)

Zkušenosti při drezurních úlohách dále sbírala Anetka Vrátná s Bakarou a Anežka Ondráčková s Kalifem. Drezúrku i parkůrek „60 cm“ a „80 cm“ si vyzkoušela Maruška Krákorová s koněm Royal Able. Veronika Lehká s My Lady si po drezúře skočili také parkur „60 cm“, Dominika Divišová s Morganem parkur „80 cm“ a Jana Plachá s Beauty Princess parkur „ZM“ (90 cm). Pouze parkur si zajeli Štěpánka Gangurová s Kalifem (60 i 80 cm) a Domonika Veršová s My Lady (80 cm).

Anežka Ondráčková s koníkem Kalif de Baune při drezúrní úloze

Anežka Ondráčková s koníkem Kalif de Baune při drezúrní úloze

Anetka Vrátná s kobylkou Bakarou při drezúrní úloze

Anetka Vrátná s kobylkou Bakarou při drezúrní úloze

Veronika Lehká s My Lady při drezúrní úloze

Veronika Lehká s My Lady při drezúrní úloze

Veronika Lehká s My Lady při parkuru (60 cm)

Veronika Lehká s My Lady při parkuru (60 cm)

Marie Krákorová s koněm Royal Able při parkuru

Marie Krákorová s koněm Royal Able při parkuru

Štěpánka Gangurová s koníkem Kalif de Baune při parkurech

Štěpánka Gangurová s koníkem Kalif de Baune při parkurech

Štěpánka Gangurová s koníkem Kalif de Baune při parkurech

Štěpánka Gangurová s koníkem Kalif de Baune při parkurech

Radka Bubová s koněm Kerland při dekorování (parkur ZM - 5. místo)

Radka Bubová s koněm Kerland při dekorování (parkur ZM - 5. místo)

Jana Plachá s Beauty Princess při dekorování (drezúra Z1 - 5. místo)

Jana Plachá s Beauty Princess při dekorování (drezúra Z1 - 5. místo)

Dominika Divišová s koněm Morgan při derzúrní úloze Z1 (8. místo)

Dominika Divišová s koněm Morgan při derzúrní úloze Z1 (8. místo)

Dominika Divišová s koněm Morgan při parkuru (80 cm)

Dominika Divišová s koněm Morgan při parkuru (80 cm)

Dominika Verešová s My Lady při parkuru (80 cm)

Dominika Verešová s My Lady při parkuru (80 cm)