Zkoušky základního výcviku jezdce – 10. října 2010, Nebanice

Naše členky Radka Bubová na Kerlandovi a Maruška Krákorová na Royal Abelovi úspěšně absolvovali Zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ), které se konaly dne 10. října 2010 v Nebanicích. Radka byla označena jako jedna ze tří nejlepších absolventů skokové části a Marušky ve zkoušce drezurní. Holkám gratulujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů v jejich závodní kariéře.Marie Krákorová na koni Royal Able při drezurní úloze Zkoušek základního výcviku jezdce

Marie Krákorová na koni Royal Able při drezurní úloze Zkoušek základního výcviku jezdce

Marie Krákorová na koni Royal Able při skokové části Zkoušek základního výcviku jezdce

Marie Krákorová na koni Royal Able při skokové části Zkoušek základního výcviku jezdce

Radka Bubová na koni Kerland při drezurní úloze

Radka Bubová na koni Kerland při drezurní úloze

Radka Bubová při závěrečném předávání osvědčení licence jezdce

Radka Bubová při závěrečném předávání osvědčení licence jezdce